Hygiena dnes vyžaduje řešení pro zítřek.

Naše záruky jsou symbolem objektivně testované kvality a směřování firmy k trvalé udržitelnosti.

Spolu s inovacemi v rámci hygienických záruk ohledně pronajímaného textilu přináší SALESIANER MIETTEX do zdravotnictví, hotelnictví a gastronomie a pracovních oděvů měřitelná kritéria v oblasti hygieny textilu.

 

Garantuje standardizovaný dezinfekční proces praní, pravidelné testování a znalecké posudky ze strany nezávislých institucí.

 


Garantuje postupy důsledně šetrné vůči životnímu prostředí v duchu trvalé udržitelnosti s jasně definovanými úkoly a pravidelnými kontrolami ze strany nezávislých institutů.

Dezinfekční praní je záležitostí pro specialisty: sbírání, čištění, sušení, konečná úprava a skladování s dodržováním hygienicky nejlepších podmínek. Vše začíná již výběrem vhodných textilií, které budou trvale a v dlouhých životních cyklech procházet hygienickými procesy a zároveň musí splňovat nejvyšší očekávání uživatelů.

SALESIANER MIETTEX rozšiřuje záruku hygieny na téměř všechny oblasti podnikání.

Co začalo zásobováním nemocnic a pečovatelských domů, bylo přeneseno na celý management textilu. Společnost SALESIANER MIETTEX splňuje směrnice a standardy pro prádelny zpracovávající nemocniční prádlo, stejně jako ve zdravotnictví, tak i pro stolní a ložní prádlo v hotelnictví a gastronomii a pracovní oděvy v živnostenských a průmyslových závodech.


Hygiena je komplexní záležitostí. Vyčlenění procesů (Outsourcing) logistiky prádla se stalo účinným prostředkem managementu hygieny. Jedná se zde totiž o víc než jen o čistotu. Hluboce účinná hygiena je nezbytná v rámci ochrany před bakteriemi a původci nemocí. Dříve bylo například běžné, že si hotely a restaurace zajišťovaly čištění textilu v podnikových prádelnách. Uznávaní experti na hygienu jako Dr. Klaus-Dieter Zastrow z Ústavu pro hygienu a enviromentální medicínu v Berlíně varují: "Mnoho provozů si pere z nepochopitelných finančních důvodů samo v pračce na 7,5 kilogramů při teplotě 30°C. Požadované likvidace bakterií nemůže být dosaženo a z hadříku se tak stává ždímačka bakterií.“ Profesionálních standardizovaných metod tak může být dosaženo prakticky jen delegováním na specialisty. Díky společnosti SALESIANER MIETTEX je hygienický management textilu ekonomicky atraktivní.

© SALESIANER MIETTEX GmbH