Řízení kvality jako podklad pro spolehlivá fakta.

Aplikovaná hygiena to je maximální výkon techniky a logistiky.

SALESIANER MIETTEX zpracuje denně více než 350 tun prádla. Schválené metody a přísné kontroly dělají z techniky praní a logistiky garanci jistoty perfektní hygieny: Od separace nečistého a čistého úseku až po používání hygienických vnitřních obalů v přepravních kontejnerech. Kromě automatizace dávkování a programů Vám dává jistotu thermostop.

Signál alarmu zahájí odpovídající opatření, jestliže není dosaženo požadované teploty. To zabrání tomu, aby bylo dále zpracováváno nedezinfikované prádlo.

Jistota registrovaných metod a postupů a vynikající úroveň hygieny.

  • Registrované dezinfekční procesy praní
  • Separace čisté strany / nečisté strany
  • Hygienická opatření v rámci provozu (dezinfekce rukou, dezinfekce ploch, hygienicky zpracované pracovní oděvy apod.) 
  • Školení zaměstnanců na téma hygieny, bezpečnosti, kvality.

 

Moderní management ve znamení kvality & ekologie s odpovídající certifikací a inspekcí hygieny.

ISO 9001 Řízení kvality
ISO 13485 Systém řízení kvality zdravotnických prostředků
EN 14065 Systém řízení hygieny (RABC)
ISO 14001 Enviromentální management
BS OHSAS 18001 Systém řízení BOZP

Směrnice týkající se prádelen pracujících s nemocničním prádlem; Směrnice EN 14065 „textil zpracovávaný v prádelnách - kontrolní systém biokontaminace", registrované dezinfekční metody (např. rki - Ústav Roberta Kocha; ÖGHMP - Rakouská společnost pro hygienu, mikrobiologii a preventivní medicínu), audity a kontrolu provádí nezávislé instituty: Lékařská univerzita ve Vídni; Lékařská univerzita v Innsbrucku; Ústav aplikované hygieny, Graz; wfk Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie e.V. , Krefeld - Výzkumný ústav pro technologie čištění a praní; quality austria (řízení kvality, enviromentální management); DQS (medicínské výrobky); INTEX, Industrieverband Textil Service - Průmyslové sdružení pro služby v oblasti textilu.

Syntéza hygieny a trvalé udržitelnosti je určitým faktorem vedení společnosti.

'V průběhu desetiletí byla optimalizací procesů ve společnosti SALESIANER MIETTEX snížena spotřeba energií na kilogram prádla o cca. 30 procent. Spotřeba vody se snížila o cca. 40 procent a i použití aktivních pracích dtergentů se podařilo drasticky snížit. 

Spolčnost SALESIANER MIETTEX byla jako první průmyslová prádelna v Evropě cetifikována podle mezinárodní směrnice ISO 50001:2011 pro systémy managementu hospodaření s energií. Co začalo jedním  provozem, rozšiřuje se v rámci skupinové certifikace postupně na všechny naše podniky.

© SALESIANER MIETTEX GmbH