Impressum

SALESIANER MIETTEX GmbH

Linzer Straße 104-110 
1140 Vienna 
Tel.: +43 1 981 32-0 
Fax: +43 1 981 32-90 
E-Mail: office(at)salesianer.com

Členství v komorách: Hospodářská komora, Odborné sdružení oděvního průmyslu
Číslo obchodního rejstříku: 127441 p, Obchodní soud Vídeň
UID (DIČ): ATU 15485008

Členství

E.T.S.A., Intex, TRSA, ISSA

Webmaster, Webdesign

mmc Agentur für neue Kommunikation GmbH
Kaiserin Elisabeth Straße 1
2340 Mödling
www.mmc-agentur.at

Copyright

Služby a obsah webových stránek jsou chráněny autorskými právy. Kopírování, šíření či jiné využívání služeb je povoleno pouze ve výslovně schváleném rozsahu (např. formou stažení, je-li to výslovně nabízeno).

Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách jsou elektronicky zpracovány a používány v souladu s platnými národními a evropskými předpisy na ochranu osobních údajů ke zpracování žádostí resp. objednávek. Údaje nejsou prodávány, pronajímány ani předávány třetím osobám.

Odkazy

Webová stránka také obsahuje křížové odkazy (LINKS) na webové stránky jiných poskytovatelů. Provozovatel webu neodpovídá za cizí obsah, který je dostupný pomocí takovýchto křížových odkazů (LINKS). U cizí nabídky bylo při prvním prolinkování prověřeno, zda sneobsahuje nezákonný obsah. Teprve poté, co zjistíme nebo budeme upozorněni, že některá z nabídek má nezákonný obsah, bude tento křížový odkaz (LINK) odstraněn, pokud to bude technicky možné a přijatelné.

Prolinkování

Hypertextové odkaz na domovskou stránku této webové stránky jsou přípustné se souhlasem provozovatele. Není dovoleno zahrnout jednotlivé stránky webové nabídky do cizích rámů (frames).

Povinnost

Užíváním webové stránky uživatel akceptuje Všeobecné obchodní podmínky a prohlašuje, že souhlasí s tím, že nebude rozesílat data, která jsou protizákonná, morálně urážející, pornografická nebo  obsahují jinak podezřelý obsah, a nebude tím obtěžovat ostatní uživatele. Provozovatel webové stránky si vyhrazuje právo odstranit takovéto texty z webové stránky.

Dostupnost

Neexistuje žádný nárok či garance ohledně dostupnosti , spolehlivosti, funkčnosti či bezchybnosti online nabídky. V rámci průběžné aktualizace webové stránky mohou být služby i bez předchozího informování změněny nebo pozastaveny.

© SALESIANER MIETTEX GmbH