07. ledna 2020

SALESIANER znovu vedoucí podnik

Vedoucí rakouských provozoven opakovaně vyznamenává SALESIANER jako vyčnívající provozovnu.

 

Při slavnostním zahájení roku předních společností v Rakousku byla firma SALESIANER MIETTEX opět vyhlášena jako nejlepší. Manažerka přední rakouské společnosti Monica Rintersbacher předala vyznamenání prokuristovi Thomasi Hadlerovi. Jako přední společnosti jsou po obsáhlém kvalifikačním jednání vyznamenány ty vzorné společnosti, které se hlásí k trvalému úspěchu podnikání, inovacím a společenské zodpovědnosti.

 

„Přední společnosti jsou vzorné společnosti domovského hospodářství. Staví se naléhavým výzvám hospodářství, jako např.digitalizaci nebo nedostateku odborných pracovníků. Svou konsekventní orientací na sociální zodpovědnost, trvanlivost a férovému jednání se všemi zájmovými skupinami jsou pohonem domácího hospodářství. „Těší mě, že se naše filozofie předních společností stále více prosazuje mezi rakouskými společnostmi“, říká Rintersbacher. Přední rakouské společnosti Rakouska nabízí výborným provozovnám domácího hospodářství jedinečnou platformu, aby zintenzivněla výměnu know how za hranice odvětví a spolkových zemí.

„Společně pokládáme nové mílové kameny, aby se trvale“, tak Rintersbacher.

 

© Obraz a text: Leitbetriebe Austria