Optimální příprava a hospodárnost.

Průběh servisu pro optimální produktivitu v čistých prostorech.

Co pro Vaše oděvy do čisdtých prostor společnosti SALESIANER MIETTEX dělá:

  • Dodání a specifické značení dle zákazníka
  • Oděvy opatřené čárovými kódy
  • Oprava vadných dílů dle standardu čistých prostor
  • Dekontaminace a sušení
  • Měření zbytkových částic na oděvech
  • Skládání, třídění a zatavení
  • Sterilizace (volitelné – Pharma)
  • Dodání a vyzvednutí v transportních boxech popř. kontejnerech

Bezpečnost díky nejpřísnějším kontrolám standardů čistých prostor. Certifikované a validované procesy (externí instituce každoročně zkoumají dodržování požadovaných parametrů), dvakrát ročně inspekce Institutem pro hygienu a aplikovanou imunologii Centra pro patofyziologii, infekční nemoci a imonologii Lékařské univerzity ve Vídni.

Kompletní sortiment

Komfort pro nošení a kompletní vybavení: Overaly, čepce, návleky, rukavice, pláště, čepice v odpovídajících velikostech

 

Kompletní sortiment

>

Kompletní sortiment

Komfort pro nošení a kompletní vybavení: Overaly, čepce, návleky, rukavice, pláště, čepice v odpovídajících velikostech

Komfort pro nošení a kompletní vybavení: Overaly, čepce, návleky, rukavice, pláště, čepice v odpovídajících velikostech

Spolehlivé výsledky

Prověřený úspěch dekontaminace pomocí Particlecounting na bázi ASTM F51-68 oděvy do čistých prostor označené čárovými kódy umožňují zpětnou dohledatelnost.

 

čtěte dále >

Spolehlivé výsledky

>

Spolehlivé výsledky

Prověřený úspěch dekontaminace pomocí Particlecounting na bázi ASTM F51-68 oděvy do čistých prostor označené čárovými kódy umožňují zpětnou dohledatelnost.

Prověřený úspěch dekontaminace pomocí Particlecounting na bázi ASTM F51-68 oděvy do čistých prostor označené čárovými kódy umožňují zpětnou dohledatelnost.

čtěte dále >

Výhody služeb

Profitujte z našich služeb: Kompletní konzultace, perfektní zásobení, prověřená logistika, rozsáhlý servis, certifikované a ověřené procesy.

 

Výhody služeb

>

Výhody služeb

Profitujte z našich služeb: Kompletní konzultace, perfektní zásobení, prověřená logistika, rozsáhlý servis, certifikované a ověřené procesy.

Profitujte z našich služeb: Kompletní konzultace, perfektní zásobení, prověřená logistika, rozsáhlý servis, certifikované a ověřené procesy.

High-Tech zajišťuje hospodárnost a efektivitu techniky pro čisté prostory.
Podmínky pro čisté prostory firmy SALESIANER MIETTEX splňují všechna relevantní kritéria pro optimální zpracování. Průběžné testy a prověrky podle standardu techniky vyžadují splnění nejvyšších měřítek pro oděvy do čistých prostor i procesů. Tak zaručujeme konstantní kvalitu a spolehlivé dodržování sjednaných benchmarkrů. SALESIANER MIETTEX podpoří Váš projekt nebo Vaši produkci ekonomickou logistikou.

 

 

Zpracování

Úprava vody: plně destilovaná voda (VE) pomocí dvoustupňového zařízení na reverzní osmózu: Vodivost ≤ 5 μS/cm; Sterilní filtr 0,2 μm Třída čistého prostoru ISO 4 podle ISO 14644 Laminární proudění: 100% povrchu jeopatřeno LPA vysocevýkonnými HPE filtry.

 

čtěte dále >

Zpracování

>

Zpracování

Úprava vody: plně destilovaná voda (VE) pomocí dvoustupňového zařízení na reverzní osmózu: Vodivost ≤ 5 μS/cm; Sterilní filtr 0,2 μm Třída čistého prostoru ISO 4 podle ISO 14644 Laminární proudění: 100% povrchu jeopatřeno LPA vysocevýkonnými HPE filtry.

Úprava vody: plně destilovaná voda (VE) pomocí dvoustupňového zařízení na reverzní osmózu: Vodivost ≤ 5 μS/cm; Sterilní filtr 0,2 μm Třída čistého prostoru ISO 4 podle ISO 14644 Laminární proudění: 100% povrchu jeopatřeno LPA vysocevýkonnými HPE filtry.

čtěte dále >

Sterilizace

Sterilizace pomocí vlastního parního sterilizátoru s využitím destilované vody při teplotě 134°C/5 min. Zatavení do sterilní fólie resp. polyetylenová fólie zabrání kontaminaci před použitím oděvu do čistého prostoru

 

čtěte dále >

Sterilizace

>

Sterilizace

Sterilizace pomocí vlastního parního sterilizátoru s využitím destilované vody při teplotě 134°C/5 min. Zatavení do sterilní fólie resp. polyetylenová fólie zabrání kontaminaci před použitím oděvu do čistého prostoru

Sterilizace pomocí vlastního parního sterilizátoru s využitím destilované vody při teplotě 134°C/5 min. Zatavení do sterilní fólie resp. polyetylenová fólie zabrání kontaminaci před použitím oděvu do čistého prostoru

čtěte dále >

Expedice

Etiketa se záznamem o sterilizaci ukazuje úspěšnou sterilizaci, č. šarže, datum a doporučené datum použití (do 90 dnů); dekontaminované oděvy do čistých prostor v polyetylenové fólii pro elektronický průmysl, dekontaminované a sterilizované ve dvou sterilních fóliích pro farmaceutický průmysl

 

čtěte dále >

Expedice

>

Expedice

Etiketa se záznamem o sterilizaci ukazuje úspěšnou sterilizaci, č. šarže, datum a doporučené datum použití (do 90 dnů); dekontaminované oděvy do čistých prostor v polyetylenové fólii pro elektronický průmysl, dekontaminované a sterilizované ve dvou sterilních fóliích pro farmaceutický průmysl

Etiketa se záznamem o sterilizaci ukazuje úspěšnou sterilizaci, č. šarže, datum a doporučené datum použití (do 90 dnů); dekontaminované oděvy do čistých prostor v polyetylenové fólii pro elektronický průmysl, dekontaminované a sterilizované ve dvou sterilních fóliích pro farmaceutický průmysl

čtěte dále >

© SALESIANER MIETTEX GmbH