Informační povinnost

dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a Trestněprávní směrnice

 

Identita zodpovědné osoby:

SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.

 

Vodárenská 1161

 

Kralupy n. Vlt., 278 01

 

Česká Republika

 

 

Účely zpracování:

Zpracováváme Vaše osobní data, která spadají do následující kategorie dat:

 

- firemní data

 

- kontaktní data

 

- smluvní data

 

- zúčtovací data

 

- data objednávek

 

Vámi poskytnutá data jsou potřebná k plnení smlouvy resp.k provedení předsmluvních opatření. Bez těchto dat s Vámi nemůžeme uzavřít smlouvu.  

 

Účelem použití dat je zpracování a předání dat v rámci obchodních vztahů včetně automatické podpory v této záležitosti vyhotovených a archivovaných textových dokumentů (jako např. Korespondence).

 

Příjemce dat:

Dále mohou být osobní data předána následujícím příjemcům:

 

- bankám pro vyřízení plateb

 

- právním zástupcům při obchodování

 

- soudům

 

- příslušným správním úřadům, zejména  finančním úřadům

 

- inkasním bankám při neplacení

 

- smluvním nebo obchodním partnerům, kteří se podílí na dodání nebo službě resp. se podílet mají

 

- pojišťovnám z důvodu uzavření pojistné smlouvy o dodání/ službě nebo vzniku pojistné události

 

- spolkovému úřadu „Statistik Austria“ pro vyhotovení zákonem daných (úředních) statistik

 

- zákazníkům  (příjemcům dodávek/služeb)

 

Doba uchovávání dat:

Až do zániku obchodních vztahů nebo uběhnutí zákonných  lhůt daných objednavateli (záruka, ručení, promlčení). Mimo to až do ukončení možných soudních sporů, u kterých slouží data jako důkaz. Smazání Vašich dat musí proběhnout na základě požadavku SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.

 

Právo na informace a odvolání:

Informace o Vašich datech obdržíte kdykoli bez udání důvodu. Vámi uschovaná data můžete kdykoli uzamknout, opravit nebo smazat. Také můžete kdykoli odvolat Vámi daný souhlas pro uchovávání a zpracování dat a to bez udání důvodu. Výjimkou jsou data, která jsou potřebná k plnění smlouvy. Jsme Vám kdykoli k dispozici pro otázky týkající se ochrany Vašich osobních dat a jejich zpracování. S tímto se prosím obraťte na:  

 

SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.,

 

Vodárenská 1161, 278 01 Kralupy n. Vlt.,

 

Česká Republika

 

l.kriz @salesianer.cz

 

Právo na stížnost u Kontrolního úřadu:

Pokud jste toho názoru, že zpracování Vašich dat probíhá protiprávně, nebo byly poškozeny Vaše zákonem danné nároky na ochranu dat, pak se s touto záležitostí můžete obrátit na kontrolní úřad. V České republice to je  Úřad pro ochranu osobních údajů.

© SALESIANER MIETTEX GmbH