Řízení kvality, mezinárodní spolupráce a vynikající výsledky.

Řízení kvality jako přesné splnění požadavků našich klientů.

Hygienicky bezvadné zpracování textilu je stále důležitější. Integrované systémy řízení kvality , životního prostředí a hygieny patří ke standardu. Každý partner v řetězci kvality musí tyto standardy splňovat. Kvalita, kterou svým klientům nabízíme, jim pomáhá, je výsledkem příslušných procesů. Řízení kvality společnosti SALESIANER MIETTEX, dosažená ocenění a mezinárodní spolupráce s vysoce specializovanými institucemi zajišťují neustálou optimalizaci a inovaci. 

Řízení kvality

Znalci z textilního oboru ve vedoucích funkcích; zastoupeni ve všech národních sdruženích pro hodnocení kvality a dodržování norem; mezinárodně v úzkém kontaktu s výzkumnými centry jako je Ústav textilního výzkumu, Hohensteinské instituty, nebo Ústav Roberta Kocha. Na mezinárodní úrovni aktivní člen European Textile Services Association (ETSA), Obchodního sdružení pro textilní služby (WIRTEX), Textile Rental Service Association of America (TRSA) – tímto způsobem se SALESIANER MIETTEX drží neustále nejmodernějších aktuálních trendů.

 

 

 

čtěte dále >

Řízení kvality

>

Řízení kvality

Znalci z textilního oboru ve vedoucích funkcích; zastoupeni ve všech národních sdruženích pro hodnocení kvality a dodržování norem; mezinárodně v úzkém kontaktu s výzkumnými centry jako je Ústav textilního výzkumu, Hohensteinské instituty, nebo Ústav Roberta Kocha. Na mezinárodní úrovni aktivní člen European Textile Services Association (ETSA), Obchodního sdružení pro textilní služby (WIRTEX), Textile Rental Service Association of America (TRSA) – tímto způsobem se SALESIANER MIETTEX drží neustále nejmodernějších aktuálních trendů.

Znalci z textilního oboru ve vedoucích funkcích; zastoupeni ve všech národních sdruženích pro hodnocení kvality a dodržování norem; mezinárodně v úzkém kontaktu s výzkumnými centry jako je Ústav textilního výzkumu, Hohensteinské instituty, nebo Ústav Roberta Kocha. Na mezinárodní úrovni aktivní člen European Textile Services Association (ETSA), Obchodního sdružení pro textilní služby (WIRTEX), Textile Rental Service Association of America (TRSA) – tímto způsobem se SALESIANER MIETTEX drží neustále nejmodernějších aktuálních trendů.

čtěte dále >

Ocenění

Obdržená ocenění dávají našim klientům dodatečnou jistotu. Nebojíme se podstoupit tyto objektivní výzvy.

 

 

 

Ocenění

>

Ocenění

Obdržená ocenění dávají našim klientům dodatečnou jistotu. Nebojíme se podstoupit tyto objektivní výzvy.

Obdržená ocenění dávají našim klientům dodatečnou jistotu. Nebojíme se podstoupit tyto objektivní výzvy.

Spolupráce

Spolupráce s kompetentními institucemi doma i v zahraničí pomáhá držet krok s dobou. Sem patří:

 

Member of the board bei
ETSA European Textile Services Association

 

Im Vorstand der Österreichischen Gütezeichengemeinschaft

 

Kooperationen mit

 

WIRTEX e.V. Wirtschaftsverband

 

ISSA
International Sanitary Supply Association Textil Service

 

Hohenstein Institute, Deutschland

 

Robert Koch Institut

 

ÖTI Institut für Ökologie, Technik und Innovation

 

Hygieneinstitut der Universität Wien

forum OP Textilien
Initiator, Gründungsmitglied 

čtěte dále >

Spolupráce

>

Spolupráce

Spolupráce s kompetentními institucemi doma i v zahraničí pomáhá držet krok s dobou. Sem patří:

Member of the board bei
ETSA European Textile Services Association Im Vorstand der Österreichischen Gütezeichengemeinschaft Kooperationen mit WIRTEX e.V. Wirtschaftsverband ISSA
International Sanitary Supply Association Textil Service Hohenstein Institute, Deutschland Robert Koch Institut ÖTI Institut für Ökologie, Technik und Innovation Hygieneinstitut der Universität Wien

forum OP Textilien
Initiator, Gründungsmitglied 

Spolupráce s kompetentními institucemi doma i v zahraničí pomáhá držet krok s dobou. Sem patří:

Member of the board bei
ETSA European Textile Services Association Im Vorstand der Österreichischen Gütezeichengemeinschaft Kooperationen mit WIRTEX e.V. Wirtschaftsverband ISSA
International Sanitary Supply Association Textil Service Hohenstein Institute, Deutschland Robert Koch Institut ÖTI Institut für Ökologie, Technik und Innovation Hygieneinstitut der Universität Wien

forum OP Textilien
Initiator, Gründungsmitglied 

čtěte dále >

Kritéria, normy a certifikace

ISO 14001 Systém enviromentálního managementu
ISO 5001 Systém hospodaření s energií - Certifikována jako první firma zabývající se pronájmem textilu v Evropě
ISO 9001 Řízení kvality
ISO 13485 Systém řízení jakosti u dodavatele a výrobce zdravotnických prostředků
ISO 14001 Systémy environmentálního managementu
ISO 50001 Systém hospodaření s energií
BS-OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
Směrnice pro prádelny zpracovávající prádlo pro nemocnice 
EN 14065 Postupy praní textilií - Kontrolní systém biokontaminace (RABC)
Registrované dezinfekční postupy (např. rki; ÖGHMP)
Hygienický pas (ÖGZG)
Certifikát na služby (ÖGZG)
Audity a kontroly
Lékařská univerzita ve Vídni;
Lékařská univerzita v Innsbrucku;
Ústav aplikované hygieny v Grazu;
wfk Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie e.V. (Výzkumný ústav čistících technologií, Průmyslové sdružení textilní servis, registrované sdružení), Krefeld;
INTEX, Industrieverband Textil Service e.V. (Průmyslové sdružení pro textilní servis, registrované sdružení)
Rakouské společenství pro značky kvality (ÖGZG)
Operační textil splňuje směrnice EU 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a zákon o zdravotnických výrobcích (MPG) ze dne 29.11.96 i EN 13795 a je certifikován podle přísných rakouských měřítek.

 

Zásady řízení kvality

Cílem je vedoucí postavení na trhu v základních odvětvích dosažené pomocí nepřetržitého rozvoje a zlepšování služeb v úzké spolupráci se zákazníky a dodavateli. 

  • Vedoucí postavení v oblasti kvality v každém oboru
  • K řešení musí být přistoupeno okamžitě při prvním projektu
  • Překročení očekávání našich klientů
  • Akvizice kvalifikovaných zakázek a dosažení solidních výsledků poskytováním inovativních a kreativních služeb
  • Upevňování firemní identity oceňováním a cíleným vzděláváním zaměstnanců
  • Certifikované a schválené procesy a využívání moderní techniky s cílem pozitivního dopadu na životní prostředí, dosažení efektivnosti a hospodárnosti

Ochrana životního prostředí a kvalita představují oblasti odpovědnosti všech zaměstnankyň a zaměstnanců. Odpovídající uvědomění je podporováno formou školení. Neustálé dodržování příslušných zákonů, nařízení a norem, kromě jiného týkajících se ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a výrobků.

 

Dotazník spokojenosti vedoucí ke zlepšení kvality našich služeb

Cílem dotazování spokojenosti zákazníka jsou skutečnost, aby společnosti Salesianer Miettex dostaka adekvátní zpětnou vazbu, podněty k našim službám a produktům, popř. návrhy na zlepšení.

Motivací je slosování o cenné výhry a dárky pro hodnotile dotazníku. Podmínky a pravidla naleznete na našich domovských stránkách.

 

 

 

© SALESIANER MIETTEX GmbH