Čísla a fakta.

Určující faktory podnikové struktury.

Aktuální ukazatele podniku a vývoj obratu v posledních účetních obdobích.

Obrat

Zaměstnanci (tuzemsko): 1.500
Zaměstnanci (zahraničí): 850
Zpracované prádlo/den: 370 t

 

Výnosy podle obchodních odvětví.

Aktuální ukazatele podniku a vývoj obratu v posledních účetních obdobích.

© SALESIANER MIETTEX GmbH