Trvalá udržitelnost se zárukou.

Ekologie a ekonomika - otázka techniky.

Pronájem textilu se jeví i s ohledem na životní prostředí jako optimální alternativa: Profesionální systémy potřebují zjevně méně detergentních látek ve srovnání s individuálními pracími procesy resp. praním v domácnosti. Spotřeba energií a vody je výrazně nižší.  SALESIANER MIETTEX zpracovává denně 350 tun prádla s know-how, zkušenostmi a nejmodernějšími poznatky. Optimální hygieny je dosaženo za předpokladu trvale udržitelných procesů.


Myslet udržitelně. Některé z přístupů.

Společnost se začala věnovat tématu trvalé udržitelnosti v oblasti servisního pronájmu textilu včas. Přiznáváme, že i ve vlastním zájmu. Oba faktory - ekologie a ekonomie - jsou požadavky trhu. V posledních letech se stále více dostávají do popředí požadavky spotřebitelů na používání ekologických metod. S našimi garancemi hygieny a trvalé udržitelnosti u stolního a ložního prádla, pracovních oděvů a nemocničního textilu jsme v rámci celé Evropy inovativní.

Výhody pro zítřek:

  • Neustálé zlepšování dopadů na životní prostředí
  • Optimální využití energií a vody
  • Používání textilií, které mají v průběhu celé doby používání nejlepší možný dopad na životní prostředí
  • Nejlepší interní i externí logistika
  • Zamezení vzniku odpadu
  • Optimální poměr teploty, doby praní a detergentních látek 
  • Prací programy jsou nastaveny přesně podle znečištění
  • Nejmodernější prací zařízení a procesy paní
  • Aktuální vědecké poznatky z oblasti chemie, řízení kvality a optimalizace procesů

 

 

© SALESIANER MIETTEX GmbH