Logistika, bezpečnost a komfort při nošení - u operačního textilu hlavní priority.

 

Operační textil k opakovanému použití je prostředkem volby.

Kvalitní high-tech materiály splňují požadavky a normy pro sterilní OP výrobky, garantováno pravidelnými kontrolami procesů a jejich průběhu ze strany autorizovaných středisek, v souladu s příslušnými normami.

  • Směrnice EU 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích
  • Zákon o zdravotnických prostředcích (MPG)
  • EN 13485
  • EN 13795

Zákon o zdravotnických prostředcích určuje rovněž kvalitu zpracování: "Zdravotní prostředek, který byl upraven jako nový, odpovídá novému." §2 (1) MPG – každá dodávka zpracovaného setu je kvalitativně srovnatelná s novým výrobkem.

Komfort při nošení operačního textilu

Kromě toho potvrzují výzkumy jednoznačně maximální pohodlí při nošení textilního operačního vybavení. Tento důležitý aspekt potvrzuje opakovaně také zpětná vazba od chirurgů a zdravotních sester na operačních sálech.

Diagram ukazuje, že vnitřní teplota nositele zůstává i při vnější teplotě 25°C ještě dlouho v přijatelných hodnotách - když je oblečení prodyšné. Neprodyšné textilie naopak vedou k rychlému nárůstu teploty a po toleranční době 133 minut je dosaženo kritické teploty 38,2°C. Vyšší teploty znamenají enormní psychickou zátěž: nevolnost, stres z horka, snížená schopnost koncentrace a enormní nebezpečí zvýšeného pocení.

Zajištěná logistika

Každý operační set je při balení opatřen etiketou s čárovým kódem. Díky zpětné sledovatelnosti (Traceability) je zajišhtěna maximální transparentnost. To znamená systematická evidence každého cyklu v rámci zpracování, kontinuální sledovatelnost každého zboží po celou dobu jeho zpracování a i dále. Vybavení, druh, množství a pořadí jednotlivých součástí je přesně definováno.

Bezpečnostní výhody

  • Včasná dodávka
  • Správné zboží
  • Správný počet
  • Správné pořadí

až na místo. 

Vytvoření, složení a plánování operačního setu je v systému opakovaného používání mnohem flexibilnější. Můžeme rychle reagovat na přání a změny a nabízíme kompletní poradenství od samého počátku. Sem patří: individuální analýza potřeb, vytvoření setu, flexibilní změny setu, profesionální nabídka školení, operační brožura, řízení skladu.

Operační textil - bezpečnost

© SALESIANER MIETTEX GmbH