Opakované používání – klíč ke zdravotnímu systému na bázi trvale udržitelného rozvoje

Jistota, ekologičnost a tvorba hodnot v Rakousku: operační textil pro opakované použití.

  • Rakousko je vzorem a celosvětovým lídrem v oblasti operačního textilu pro opakované použití 
  • Opakované používání dbá na ochranu klimatu a zamezení vzniku odpadu
  • Maximální jistota pro pacienta a nejlepší pracovní podmínky pro lékaře
  • Ekologická optimalizace smysluplná i ekonomicky

U příležitosti prezentace nezávislé studie týkající se ekologického přístupu operačního textilu k opakovanému použití ve srovnání s jednorázovými výrobky uvedl Dr. Philipp k tomuto tématu otevřeně: „Ekologicky zodpovědné a trvale provozované zdravotnictví bez neustálé propagace systémů opakovaného používání je prostě nemyslitelné“, Jako předseda průmyslových prádelen prezentoval v roce 2013 studii LCA "Ekologické posouzení operačního textilu" v rámci tiskové konference společnosti WKO: "Že jsou systémy opakovaného používání trvalejší a ekologičtější než jednorázové výrobky, nám tak jako tak napoví už zdravý selský rozum, nyní jsou však ekologické přednosti skvěle podloženy i vědecky.“

Trvalá udržitelnost i pro národní hospodářství

Studie Průmyslově-vědeckého ústavu (IWI) s názvem "Vliv rakouských prádelen v oblasti opakovaně použitelného operačního textilu na národní hospodářství"  vypočítává efekt tvorby hodnot jako 1:2 v rámci investice do operačního textilu. Každé Euro se zdvojnásobí ve prospěch rakouské ekonomiky.   

Opakované používání je jednoznačně ekologičtější

Potenciál skleníkových plynů známý i jako Carbon Footprint je významným ekologickým faktorem. Agentura pro životní prostředí Denkstatt srovnává dopad opakovaně používaného operačního textilu na životní prostředí s jednorázovými výrobky a dostává se k následujícím výsledkům:

Carbon Footprint – emise CO2 opakovaně používaného operačního textilu jsou poloviční než  hodnoty u jednorázových výrobků.

Systém opakovaného používání vykazuje výrazně nižší potenciál eutrofizace. U jednorázového zboží je to o 35 % více.


Používání operačního textilu k opakovanému použití ušetří více než polovinu letního smogu. V důsledku opakovaného používání textilu vzniká ve srovnání výrazně méně odpadu, jednorázovým zbožím vzniká 4,5 krát více odpadu. 
Kvůli procesu praní spotřebuje operační textil k opakovanému použití každopádně více čerství vody –  Faktor, kterému  SALESIANER MIETTEX čelí obezřetnou úpravou odpadních vod. Emise jsou přesně dány rakouským zákonem o odpadních vodách.

Studie společnosti Denkstatt vychází z předpokládaného počtu 1,21 milionů operativních zákroků v Rakousku ročně. V průměru je na jednu operaci potřeba 1,5 operačních setů a 3 operační pláště. Textilní operační pláště jsou 75 krát sterilně vyčištěny a opět použity. Operační ubrusy a ostatní operační textil až 35 krát. Díky termickému využití v cementové rotační peci může být na konci životní dráhy ještě substituováno uhlí.
Jednorázové operační zboží vykazuje naopak za stejných rámcových podmínek Carbon Footprint 5.500 t CO2-ekvivalentních emisí, což je tedy více než dvakrát tolik.

Potenciál eutrofizace (potenciál úživnosti) udává míru zvyšování obsahu živin ve vodách a půdách. Ta je u opakovaně použitelného textilu i přes časté praní s hodnotou 5,0 t ekvivalentu fosfátu nižší než u jednorázového zboží s  6,6 t.

Ušetří hory odpadu

Největší výhodou operačního textilu k opakovanému použití je přirozeně snížení množství odpadu. Přepočteno na spotřebu za jeden rok bychom potřebovali 360.000 kusů opakovaně použitelného textilu, naproti tomu 16 milionů kusů jednorázových výrobků, které by byly zahozeny a představovaly by množství 2.300 tun. Jednorázový systém tak zaviní vznik 4,5 krát většího množství odpadu.

© SALESIANER MIETTEX GmbH