Omlouváme se, stránka "offcanvas-col1" neexistuje.

Omlouváme se, stránka "offcanvas-col2" neexistuje.

Omlouváme se, stránka "offcanvas-col3" neexistuje.

Omlouváme se, stránka "offcanvas-col4" neexistuje.

CZ

Proč si pronajímat prádlo?

Profesionální půjčovna prádla od společnosti SALESIANER má oproti vlastní prádelně řadu výhod. Na jedné straně nevznikají žádné investiční náklady na nákup a průběžnou údržbu praček a sušiček a na druhé straně umožňuje pronájem prádelny flexibilnější přizpůsobení množství prádla příslušným potřebám.

SALESIANER disponuje kvalifikovanými odborníky, kteří mají dlouholeté know-how v oblasti profesionálního zpracování textilií. Tím je zajištěna vysoká kvalita a ochrana prádla při zpracování a prodlužuje se životnost textilií. Aspekty udržitelnosti jsou v centru pozornosti prostřednictvím profesionálního používání detergentů ve spojení s udržitelnými zdroji energie. Díky iniciovaným recyklačním projektům se navíc použitý textil recykluje, místo aby se jednoduše likvidoval, čímž se podporuje cirkulární ekonomika.

Díky vysoké úrovni orientace společnosti SALESIANER na služby se zákazníci mohou soustředit na svou hlavní činnost, místo aby museli trávit čas a prostředky na interní péči o prádlo. Odpadají tak personální náklady na vlastní prádelnu i investiční náklady na stroje. Pronájem textilu a související služby proto nabízejí ekonomickou a udržitelnou alternativu k osobnímu praní a umožňují úsporu nákladů, zachování zdrojů, vysokou kvalitu, flexibilitu, hygienu, úsporu času a pohodlí.

warum kostenersparnis

Úspora nákladů

Profesionální půjčovna prádla může pomoci ušetřit náklady. Díky výběru péče o prádlo odpadají investice do praček či sušiček a s tím spojené provozní a personální náklady. Náklady na skladování lze také snížit na minimum díky službě vyzvednutí a doručení. Ve srovnání s vlastními řešeními prádelen proto může být prádelna k pronájmu cenově výhodnou alternativou profesionální péče o prádlo.

warum Ressourcenschonung

Šetření zdrojů

Používáním profesionálních průmyslových praček a sušiček lze prokazatelně snížit spotřebu vody a energie. Efektivní procesy optimalizují využití zdrojů, jako je voda, energie a čisticí prostředky. Certifikované, ekologické čisticí prostředky a procesy pomáhají minimalizovat dopad na životní prostředí. Díky rozsáhlé provozní síti společnosti SALESIANER a optimalizovaným přepravním trasám je možné dlouhodobě snižovat znečištění životního prostředí.

warum flexibilitaet

Flexibilita

Jednou z výhod, které společnost SALESIANER nabízí svým zákazníkům, je možnost flexibilního přizpůsobení množství prádla příslušné poptávce, a to i v krátkém čase během špičky. V případě sezónních výkyvů, například v hotelnictví a gastronomii, nebo v případě obecných změn v podnikatelském prostředí, lze množství a druh pronajímaného textilu rychle přizpůsobit potřebným potřebám, aby bylo možné bez prodlení pokračovat v běžném každodenním provozu.

icon drops

Hygiena, bezpečnost

Jako lídr na rakouském trhu v oblasti textilního managementu se společnost SALESIANER stará o to, aby bylo prádlo k pronájmu prané a připravené hygienicky podle nejvyšších standardů a norem. Certifikované postupy praní a standardizované kontroly kvality zajišťují, že textilie jsou čisté, v případě potřeby sterilní, odpovídající kvality, a tím bezpečné pro použití ve zdravotnictví, průmyslu, řemesle a obchodu v souladu s právními předpisy.                    

warum zeitersparnis

Časová úspora

Výběr péče o prádlo ušetří značné množství času ve vaší každodenní práci. Nemusíte se starat o nákup, údržbu, skladování, opravy nebo jednoduše likvidaci prádla. Protože s naší službou pronájmu prádelny získají společnosti vše z jednoho zdroje. Na oplátku se naši zákazníci mohou soustředit na svou hlavní činnost, protože SALESIANER se stará o celý proces péče o textil a poskytuje profesionální řešení pro každý požadavek.

warum nachhaltigkeit

Udržitelnost

Používáním pronajatého ložního prádla již naši zákazníci přispívají k ochraně životního prostředí. Konkrétně se jedná o profesionální zpracování prádla díky moderním technologiím a strojům, nebo o zdokonalování detergentních látek prostřednictvím výzkumu a vývoje. Zároveň se nám ve společnosti SALESIANER daří udržitelně zlepšovat naši ekologickou stopu prostřednictvím ohleduplného využívání zdrojů ve spojení s využíváním obnovitelných energií a recyklačními programy.

Aktuální informace

Stáhněte si další informace k aktuálnímu tématu, abyste obdrželi ucelený přehled.

Corporate folder 2023 EN mockup 542f79f9

Rádi Vám

poradíme osobně!

Zavolejte nám!

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close