Omlouváme se, stránka "offcanvas-col1" neexistuje.

Omlouváme se, stránka "offcanvas-col2" neexistuje.

Omlouváme se, stránka "offcanvas-col3" neexistuje.

Omlouváme se, stránka "offcanvas-col4" neexistuje.

CZ

Prohlášení o ochraně dat

Identita zodpovědné osoby

SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.
Vodárenská 1161
Kralupy n. Vlt., 278 01
Česká Republika

 

Účely zpracování

Zpracováváme Vaše osobní data, která spadají do následující kategorie dat:

 • firemní data
 • kontaktní data
 • smluvní data
 • zúčtovací data
 • data objednávek
 • marketing data

Vámi poskytnutá data jsou potřebná k plnení smlouvy resp.k provedení předsmluvních opatření. Bez těchto dat s Vámi nemůžeme uzavřít smlouvu.

Účelem použití dat je zpracování a předání dat v rámci obchodních vztahů včetně automatické podpory v této záležitosti vyhotovených a archivovaných textových dokumentů (jako např. Korespondence).


Příjemce dat

Dále mohou být osobní data předána následujícím příjemcům:

 • bankám pro vyřízení plateb
 • právním zástupcům při obchodování
 • soudům
 • příslušným správním úřadům, zejména finančním úřadům
 • inkasním bankám při neplacení
 • smluvním nebo obchodním partnerům, kteří se podílí na dodání nebo službě resp. se podílet mají
 • pojišťovnám z důvodu uzavření pojistné smlouvy o dodání/ službě nebo vzniku pojistné události
 • spolkovému úřadu „Statistik Austria“ pro vyhotovení zákonem daných (úředních) statistik
 • zákazníkům (příjemcům dodávek/služeb)


Doba uchovávání dat

Až do zániku obchodních vztahů nebo uběhnutí zákonných lhůt daných objednavateli (záruka, ručení, promlčení). Mimo to až do ukončení možných soudních sporů, u kterých slouží data jako důkaz. Smazání Vašich dat musí proběhnout na základě požadavku SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.


Právo na informace a odvolání

Informace o Vašich datech obdržíte kdykoli bez udání důvodu. Vámi uschovaná data můžete kdykoli uzamknout, opravit nebo smazat. Také můžete kdykoli odvolat Vámi daný souhlas pro uchovávání a zpracování dat a to bez udání důvodu. Výjimkou jsou data, která jsou potřebná k plnění smlouvy. Jsme Vám kdykoli k dispozici pro otázky týkající se ochrany Vašich osobních dat a jejich zpracování. S tímto se prosím obraťte na:
SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.,
Vodárenská 1161, 278 01 Kralupy n. Vlt.,
Česká Republika
l.kriz @salesianer.cz


Právo na stížnost u Kontrolního úřadu

Pokud jste toho názoru, že zpracování Vašich dat probíhá protiprávně, nebo byly poškozeny Vaše zákonem danné nároky na ochranu dat, pak se s touto záležitostí můžete obrátit na kontrolní úřad. V České republice to je Úřad pro ochranu osobních údajů.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close