Omlouváme se, stránka "offcanvas-col1" neexistuje.

Omlouváme se, stránka "offcanvas-col2" neexistuje.

Omlouváme se, stránka "offcanvas-col3" neexistuje.

Omlouváme se, stránka "offcanvas-col4" neexistuje.

CZ

Prohlášení o ochraně dat

Identita zodpovědné osoby

SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.
Vodárenská 1161
Kralupy n. Vlt., 278 01
Česká Republika

Účely zpracování

Zpracováváme Vaše osobní data, která spadají do následující kategorie dat:

 • firemní data
 • kontaktní data
 • smluvní data
 • zúčtovací data
 • data objednávek
 • marketing data

Vámi poskytnutá data jsou potřebná k plnení smlouvy resp.k provedení předsmluvních opatření. Bez těchto dat s Vámi nemůžeme uzavřít smlouvu.

Účelem použití dat je zpracování a předání dat v rámci obchodních vztahů včetně automatické podpory v této záležitosti vyhotovených a archivovaných textových dokumentů (jako např. Korespondence).

Příjemce dat

Dále mohou být osobní data předána následujícím příjemcům:

 • bankám pro vyřízení plateb
 • právním zástupcům při obchodování
 • soudům
 • příslušným správním úřadům, zejména finančním úřadům
 • inkasním bankám při neplacení
 • smluvním nebo obchodním partnerům, kteří se podílí na dodání nebo službě resp. se podílet mají
 • pojišťovnám z důvodu uzavření pojistné smlouvy o dodání/ službě nebo vzniku pojistné události
 • spolkovému úřadu „Statistik Austria“ pro vyhotovení zákonem daných (úředních) statistik
 • zákazníkům (příjemcům dodávek/služeb)

Doba uchovávání dat

Až do zániku obchodních vztahů nebo uběhnutí zákonných lhůt daných objednavateli (záruka, ručení, promlčení). Mimo to až do ukončení možných soudních sporů, u kterých slouží data jako důkaz. Smazání Vašich dat musí proběhnout na základě požadavku SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.

Právo na informace a odvolání

Informace o Vašich datech obdržíte kdykoli bez udání důvodu. Vámi uschovaná data můžete kdykoli uzamknout, opravit nebo smazat. Také můžete kdykoli odvolat Vámi daný souhlas pro uchovávání a zpracování dat a to bez udání důvodu. Výjimkou jsou data, která jsou potřebná k plnění smlouvy. Jsme Vám kdykoli k dispozici pro otázky týkající se ochrany Vašich osobních dat a jejich zpracování. S tímto se prosím obraťte na:

SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.,
Vodárenská 1161, 278 01 Kralupy n. Vlt.,
Česká Republika
l.kriz(at)salesianer.cz

Právo na stížnost u Kontrolního úřadu

Pokud jste toho názoru, že zpracování Vašich dat probíhá protiprávně, nebo byly poškozeny Vaše zákonem danné nároky na ochranu dat, pak se s touto záležitostí můžete obrátit na kontrolní úřad. V České republice to je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Change Cookie Settings

Change My Cookie Settings

Rádi Vám

poradíme osobně!

Zavolejte nám!

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close